Danh sách các trường Đại học xét tuyển học bạ năm 2023

Thứ ba - 14/03/2023 17:02
Tổng hợp tất cả các trường đại học xét kết quả học tập THPT năm 2023 trên cả nước giúp
Danh sách các trường Đại học xét tuyển học bạ năm 2023

>>> Xem thêm Công cụ Tính điểm học bạ THPT tự động 

STT Tên trường Chỉ tiêu Điều kiện xét học bạ Thời gian nhận hồ sơ
Phía Bắc
1 Đại học Kinh tế quốc dân   Xét tuyển kết hợp: Nhóm 5: Điểm TBC học tập 6 học kì đạt từ 8 điểm trở lên   
2 Đại học Thủy Lợi    Xét tuyển dựa vào tổng điểm trung bình 03 năm các môn trong tổ hợp xét tuyển tương ứng  
3 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định 40% Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 12 Từ tháng 2/2023
4 Đại học Y tế công cộng   Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT  
5 Đại học Ngoại thương   xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT dành cho thí sinh tham gia/đoạt giải trong kỳ thi HSG/thi KHKT quốc gia,...; xét tuyển kết hợp giữa Chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế và kết quả học tập Từ 22/05/2023 đến 31/05/2023
6 Đại học Công nghiệp Hà Nội 15% Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT (Học bạ)  
7 Đại học Hải Dương   Tổng ĐTB cả năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt 15.5 điểm trở lên.  
8 Đại học Hà Tĩnh   Xét tuyển kết quả học tập lớp 11 hoặc lớp 12 THPT 06/02/2023 đến ngày 31/12/2023
9 Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội   Xét tuyển thẳng thí sinh có kết quả học tập lớp 11 và 12 đạt loại Giỏi và điểm trung bình 05 môn: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học năm lớp 11 và 12 đạt từ 8,80/10 trở lên 3 đợt: Từ 13/02/2023 – tháng 07/2023
10 Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị   Tổng điểm các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển của năm học lớp 12 đạt từ 18.0 điểm cho tất cả các ngành và các tổ hợp xét tuyển  
11 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên   Dựa vào kết quả học tập lớp 12 hoặc lớp 11 ghi trong học bạ THPT  
12 Đại học Thành Đô   Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển của 03 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) hoặc năm lớp 12 + điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18 điểm trở lên Từ ngày 07/01/2023 đến ngày 30/04/2023
13 Đại học Sư phạm Hà Nội   Xét TĐTBCCN lớp 10, 11, 12 của môn học hoặc tổ hợp các môn học theo quy định của mỗi ngành  
14 Đại học Phenikaa 30 - 40% Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ của 3 học kỳ (HK) bao gồm HK1 lớp 11, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12. Từ 10/2 - 10/6/2023
15 Đại học Công nghiệp Việt Hung   Tổ hợp môn xét tuyển cả năm lớp 12 THPT hoặc ĐTB cộng của tổ hợp môn xét tuyển cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 THPT đạt từ 18 điểm  
16 Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam   Thí sinh có ĐTB học tập cả năm lớp 10, 11 và học kì I hoặc học kì II của lớp 12 đạt từ 8.0 điểm; Thí sinh đạt học lực từ khá trở lên ở học kì I hoặc học kì II của năm lớp 12 và có chứng chỉ năng lực tiếng Nhật (JLPT) trình độ N3 trở lên. 14 đợt, Đợt 1: Từ 01/01 - 12/03/2023
17 Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp   Điểm trung bình của 3 năm học (điểm tổng kết lớp 10, điểm tổng kết lớp 11 và điểm tổng kết lớp 12) của các môn trong tổ hợp xét tuyển  
18 Đại học Hùng Vương   Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 bậc THPT  
19 Đại học Dược Hà Nội   Xét tuyển đối với học sinh giỏi các lớp chuyên của Trường THPT năng khiếu/ chuyên cấp quốc gia hoặc cấp Tỉnh/ Thành phố trực thuộc Trung ương hoặc xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT với chứng chỉ SAT/ACT  
20 Đại học Lâm nghiệp   Xét kết quả học tập năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển.  
21 Đại học Nông Lâm Bắc Giang   ĐTB học tập 5 học kỳ THPT đạt từ 6,0 điểm hoặc tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 23,0 điểm (1 môn chính nhân hệ số 2).  
22 Đại học CMC   Tổng ĐTB cả năm lớp 11 và HK1 lớp 12 hoặc tổng ĐTB 03 môn năm học lớp 12  
23 Đại học Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên   Tổng ĐTB cộng các học kỳ của 3 môn trong tổ hợp ĐKXT đạt từ 18 điểm trở lên  
24 Đại học Kinh Bắc   Xét điểm TBC của 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỷ 1 lớp 12) hoặc tổng điểm các môn theo tổ hợp xét tuyển; Hoặc xét điểm TBC năm lớp 12  
25 Đại học Mở Hà Nội   Xét học bạ THPT Từ ngày 15/6
26 Học viện nông nghiệp Việt Nam   Tổng ĐTB cả năm lớp 11 (đối với xét tuyển đợt 1) hoặc lớp 12 (đối với xét tuyển đợt 2) theo thang điểm 10 của 3 môn theo THXT đạt từ 21-23 điểm 2 đợt, đợt 1 từ 04/04 - 25/05/2023
27 Học viện Phụ nữ Việt Nam   Xét tuyển theo kết quả học THPT (học bạ) Đợt 1 từ 1/3/2023
28 Đại học Hoa Lư   Học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.  
29 Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội   Điểm học bạ lớp 11 và học kỳ I lớp 12 theo tổ hợp các môn đăng ký HOẶC Điểm học bạ lớp 12 theo tổ hợp các môn đăng ký  
30 Đại học Nguyễn Trãi   Xét tổng ĐTB cả năm lớp 12 của tổ hợp môn xét hoặc ĐTB 3 HK gồm kỳ 1 lớp 11, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12 của tổ hợp môn xét từ 18 điểm  
31 Đại học Chu Văn An   Xét Tổng ĐTB 3 học kỳ (HK 1 lớp 11, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12) hoặc của 2 HK lớp 12 của các môn học đó hoặc; hoặc ĐTB chung của cả năm lớp 12.  
32 Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương    Xét tuyển kết quả học bạ THPT  
33 Đại học Hồng Đức   Xét kết quả học tập ở THPT  
34 Đại học Kỹ thuật Y Tế Hải Dương   Tổng Trung bình điểm 3 môn Toán học, Hóa học và Sinh học trong 6 HK lớp 10,11,12 với 18 điểm  
35 Đại học Điện lực 35% Xét kết quả học tập các môn thuộc các tổ hợp xét tuyển (theo ngành) của năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ 18 điểm Đợt 1: từ 01/03/2023 đến 20/06/2023
36 Đại học Công nghệ Đông Á   Xét tuyển dựa trên học bạ THPT  
37 Đại học Trưng Vương   3 hình thức: 1. Tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển năm lớp 12; 2. Tổng điểm của 3 môn trong THXT 5 học kì; Tổng điểm của 3 môn trong THXT 3 học kì  
38 Học viện chính sách và phát triển   Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT theo các tổ  hợp môn  
39 Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên   Tổng điểm TBC học kỳ 1 + điểm TBC học kỳ 2 (lớp 11) + điểm TBC học kỳ 1 (lớp 12) Hoặc TBC học kỳ 1 + điểm TBC học kỳ 2*2 (lớp 11) Hoặc điểm TBC học kỳ 1 (lớp 12) + điểm TBC học kỳ 2*2 (lớp 12) đạt từ 15 điểm trở lên. Dự kiến từ 15/4/2023 đến trước lọc ảo
40 Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 40% Xét học bạ kết hợp Từ tháng 6/2023
41 Đại học Hòa Bình   Tổng ĐTB cộng 2 HK lớp 11 và HK 1 lớp 12 của 3 môn trong THXT đạt từ 15,0 điểm; tổng điểm lớp 12 của 3 môn THXT đạt từ 15,0 điểm; ĐTB cộng năm lớp 12 đạt 5,0 điểm 4 đợt, đợt 1 từ 01/3 - 30/6/2023
42 Đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên   5 cách: tổng ĐTB chung học tập lớp 10 + lớp 11 + kỳ I lớp 12 từ 15 điểm; Hoặc ĐTB học tập của 3 môn xét tuyển lớp 10 + lớp 11 + kỳ I lớp 12 từ 15 điểm; Hoặc tổng ĐTB của 3 môn xét tuyển trong 2 học kỳ (lớp 12) từ 15 điểm;…  
43 Đại học Giao thông vận tải   Xét tổng điểm ba môn học trong tổ hợp xét tuyển (ĐTB lớp 10 cộng ĐTB lớp 11 cộng ĐTB lớp 12)  
44 Đại học Đông Đô   Tổng ĐTB cả năm của 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyến đạt từ 16,5 điểm trở lên; ngành Dược từ 24, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học đạt từ 19,5 điểm Từ 20/3 đến 19/6
45 Đại học Thủ Đô Hà Nội   Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 bậc THPT  
46 Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội   Xét kết quả học bạ THPT  
47 Đại học Thương Mại   Học 3 năm (lớp 10, 11, 12) tại trường THPT chuyên toàn quốc/trường THPT trọng điểm quốc gia  
48 Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên   Tổng ĐTB 3 môn (theo tổ hợp xét tuyển) của: Học kỳ II lớp 11 và học kỳ I lớp 12 hoặc học kỳ I, HK II của lớp 12  
49 Đại học Kiến trúc Hà Nội   Xét tuyển bằng kết quả học tập của 05 học kỳ đầu tiên bậc THPT  
50 Đại học FPT   Đạt xếp hạng Top40 theo học bạ THPT năm 2023 Đợt 1: trước ngày 31/05/2023
51 Đại học Luật Hà Nội   Xét tuyển dựa trên kết quả học tập của bậc THPT  
52 Đại học Tân Trào   Xét học bạ THPT  
53 Đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên   Xét tuyển theo kết quả học tập trung học phổ thông  
54 Đại học Hải Phòng   Sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12 để xét tuyển Từ ngày 15/3 đến 15/7
55 Học viện Tài chính   Xét tuyển học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập THPT  
56 Đại học Lao động xã hội   Tổng ĐTB 03 môn theo THXT của từng học kỳ năm học lớp 10, lớp 11 và HK I năm học lớp 12 (5 học kỳ) ở bậc THPT đạt từ 18,0 điểm trở lên  
57 Học viện ngoại giao   Xét tuyển sớm dựa trên Kết quả học tập THPT  
58 Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam   Tổng ĐTB năm lớp 12 hoặc tổng ĐTB 3 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) của 3 môn trong THXT đạt từ 18 điểm trở lên (các môn trong tổ hợp xét tuyển không nhỏ hơn 6.0 điểm)  
59 Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh   Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12; hoặc kết quả học tập lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 ghi trong học bạ THPT  
60 Đại học Văn hóa Hà Nội   ĐTB cộng từng môn (3 năm trong học bạ) trong THXT từ 6 trở lên  
61 Đại học Đại Nam   Sử dụng kết quả 03 môn từ kết quả học tập lớp 12 THPT theo tổ hợp đăng ký để xét tuyển.  
62 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 15% Xét học bạ THPT  
63 Đại học Hà Nội   Xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT: học kỳ II lớp 11 và học kỳ I lớp 12 Hoặc Xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT: lớp 12  
Phía Trung + Nam
1 Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM   Xét học bạ THPT Từ ngày 1/3 đến hết ngày 6/6
2 Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM  20% - 30% Trung bình cộng của tổ hợp môn xét tuyển, ứng với từng ngành xét tuyển của 3 năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 20 điểm trở lên.  
3 Đại học Hùng Vương TPHCM   Điểm trung bình học kỳ 1 hoặc cả năm lớp 12  
4 Đại học Công nghệ Miền Đông   Tổng điểm trung bình 03 môn năm lớp 12; Tổng điểm trung bình 03 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12); tổng điểm trung bình cả năm lớp 12  
5 Đại học Việt Đức   Xét tuyển theo 5 môn gồm 3 môn bắt buộc: Toán, Anh, Văn và 2 môn tự chọn (Lý, Hóa, Sinh, Tin Học, Sử, Địa)  
6 Đại học Công nghệ Đồng Nai   Xét tuyển theo học bạ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12; xét học bạ lớp 12 (Tổng điểm 3 môn xét tuyển từ 18 điểm) Từ ngày 01/3/2023
7 Đại học Công nghiệp TPHCM 30% Sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12 - tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 21 điểm  
8 Đại học Bách khoa TPHCM 75-90% Xét tuyển theo kết quả THPT kết hợp phỏng vấn; Xét tuyển tổng hợp  
9 Đại học Công nghệ TPHCM   Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 môn năm lớp 12 8 đợt, đợt 1 từ 3/1 - 31/3
10 Đại học Yersin Đà Lạt   Điểm trung bình kết quả học tập HK1, HK2 của năm lớp 11 và HK1 của năm lớp 12 để xét tuyển. Tổng ĐTB của 3 học kỳ đạt 18.0đ; Hoặc ĐTB của năm lớp 12 đạt 6.0 trở lên; Hoặc ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển đạt 18.0đ trở lên  
11 Đại học Nha Trang 40% Điểm trung bình học bạ 6 học kỳ  
12 Đại học Quản lý và công nghệ TPHCM 50% Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập 5 học kỳ hoặc Kết quả học tập 3 năm THPT  
13 Đại học Kinh tế tài chính TPHCM 30% Tổng ĐTB năm lớp 12 các môn dùng trong tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18.0 điểm  
14 Đại học Hoa Sen   Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) 03 năm THPT, không tính HK2 của lớp 12 hoặc 03 năm THPT hoặc theo tổ hợp 03 môn 5 đợt, đợt 1 từ ngày 27/02/2023 đến ngày 02/07/2023
15 Đại học Quốc tế Hồng Bàng   ĐTB cả năm của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển năm lớp 12: 18 điểm; học tập của 5 học kỳ: 30 điểm; kết quả học tập 3 năm: 18 điểm 10 đợt, đợt 1 nhận hồ sơ 06/01 – 31/01
16 Đại học Đông Á   Tổng điểm trung bình 03 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12)  
17 Đại học Quốc tế miền Đông   Kết quả học tập trong học bạ bậc THPT  
18 Đại học Đồng Tháp   Điểm trung bình lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển; Điểm Trung bình cả năm lớp 12 3 đợt, Đợt 1 từ 01/4/2023 đến 25/6/2023
19 Đại học Phan Thiết   ĐTB của cả năm học lớp 12 hoặc học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 hoặc cả năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 hoặc 3 môn thuộc khối xét tuyển của cả năm học lớp 12,…  
20 Đại học Thái Bình Dương   ĐTB 5 học kỳ hoặc 3 môn của học kỳ 1 lớp 12; hoặc 3 môn của cả năm lớp 12; hoặc ĐTB cả 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) Từ ngày 03/1/2023
21 Đại học Bà Rịa Vũng Tàu   3 môn theo tổ hợp xét tuyển 4 học kỳ lớp 11 và lớp 12 hoặc điểm trung bình 3 trong 4 học kỳ của lớp 11 và lớp 12 5 đợt, đợt 1 từ 01/12/2022 – 31/03/2023
22 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 55 - 60% Điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển 5 học kì: 18 điểm trở lên Từ 1/3
23 Đại học Luật TPHCM   Phương thức xét tuyển sớm kết hợp nhiều điều kiện, trong đó có điều kiện về điểm trung bình 5 học kỳ THPT (lớp 10, 11, học kỳ 1 lớp 12) của 3 môn thuộc Tổ hợp xét tuyển đạt 22,5 điểm trở lên.  
24 Đại học Tôn Đức Thắng   Xét theo kết quả học tập 5HK hoặc 6 HK Từ ngày 1/4/2023
25 Đại học Quốc tế Sài Gòn   Xét tuyển học bạ bằng kết quả 5 học kỳ hoặc học bạ lớp 12 Nhiều đợt, đợt 1 từ 1/2 - 25/3
26 Đại học Kiến trúc Đà Nẵng   Xét học bạ hoặc Kết hợp kết quả học tập cấp THPT và điểm thi năng khiếu Từ 11/1/2023
27 Đại học Kiên Giang 85% Xét theo kết quả học tập THPT (học bạ)  
28 Đại học Lâm nghiệp tại Đồng Nai 60% Điểm trung bình chung của tổ hợp các môn học dùng để xét tuyển học kỳ I năm lớp 12 hoặc tổ hợp các môn học dùng để xét tuyển cả năm lớp 12 hoặc Trung bình chung của tổng điểm trung bình chung học tập lớp 10, 11, 12 đạt từ 6,0 điểm  
29 Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ   Học bạ THPT  
30 Đại học Kinh tế TPHCM 20 - 30% Điểm trung bình tổ hợp môn đăng ký xét tuyển từ 6.50 trở lên  
31 Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng   Xét học bạ THPT  
32 Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng   Xét học bạ THPT  
33 Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng   Xét học bạ THPT  
34 Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng   Xét học bạ THPT  
35 Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng   Xét học bạ THPT  
36 Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn - ĐH Đà Nẵng   Xét học bạ THPT  
37 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum   Xét học bạ THPT  
38 Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh - ĐH Đà Nẵng   Xét học bạ THPT  
39 Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng   Xét học bạ THPT  
40 Đại học Văn Hiến   Tổng ĐTB của 3 môn xét tuyển trong 5 HK hoặc Tổng ĐTB của 3 môn xét tuyển trong 3 HK hoặc Tổng ĐTB của 3 môn xét tuyển trong 2 HK từ 18 điểm   
41 Đại học Dầu khí Việt Nam   ĐTB 5 học kỳ của 3 năm học tối thiểu đạt 6.5 và có xem xét kết quả học tập của các môn Toán, Lý, Hóa, Anh và kết quả học tập HK2 năm học lớp 12  
42 Đại học Ngân hàng TPHCM   Xét học bạ THPT và phỏng vấn; xét kết quả học tập và thành tích bậc THPT  
43 Đại học Nông lâm TPHCM 30-40% Điểm trung bình môn của 5 học kì THPT, Điểm của mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 6,00 điểm trở lên  
44 Đại học Công nghệ thông tin - ĐHQGTPHCM   Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với chứng chỉ quốc tế  
45 Đại học Tài nguyên và môi trường TPHCM   Xét tuyển dựa theo kết quả học tập ở bậc THPT (5 học kì gồm lớp 10, lớp 11 và học kì 1 lớp 12)  
46 Đại học Nguyễn Tất Thành 40% ĐTB 3 HK: 1 HK lớp 10+ ĐTB 1 HK lớp 11+ ĐTB 1 HK lớp 12 hoặc Điểm tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12 hoặc Điểm Trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 18 trở lên 10 đợt, đợt 1 nhận hồ sơ từ tháng 2/2023
47 Đại học Đà Lạt   Xét kết quả học tập lớp 12 hoặc kết quả học tập lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 Từ 1/6/2023
48 Đại học Gia Định 50% Xét học bạ THPT (Điểm TB học kỳ I + Điểm TB học kỳ II lớp 11 + Điểm TB học kỳ I lớp 12) đạt từ 16,5 điểm trở lên, Từ ngày 6/2/2023
49 Đại học Xây dựng miền Trung   Xét tuyển từ kết quả học tập THPT  
50 Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương   Xét học bạ theo 5 phương án, P.A1: ĐTB tổ hợp môn cả năm lớp 11; Điểm trung bình tổ hợp môn học kỳ 1 lớp 12 từ 18 điểm  6 đợt, đợt 1 từ 1/2/2023
51 Học viện Hàng không Việt Nam   Xét học bạ THPT  
52 Đại học Mở TPHCM   Tổng ĐTB môn học các môn trong THXT từ 18 điểm với các ngành Công nghệ sinh học, Công tác xã hội, Xã hội học, Đông Nam Á học. Các ngành còn lại từ 20 điểm.  
53 Đại học Kiến trúc TPHCM 15% Xét tuyển học bạ đối với các thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông tại các trường Trung học phổ thông chuyên, năng khiếu trong cả nước Từ ngày 1/3 đến 28/4
54 Đại học Quảng Bình   Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT  
55 Đại học Phan Châu Trinh   Điểm tổng kết cuối năm lớp 12 của 03 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển  
56 Đại học Bạc Liêu   Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển từ 18 điểm trở lên (lấy trung bình 03 học kỳ: học kỳ 1, 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 hoặc trung bình 02 học kỳ lớp 12) Từ 01/5 đến 14/7/2023
57 Đại học Tài chính - Marketing   Xét tuyển Kết quả học bạ  
58 Đai học Tiền Giang 70% Xét kết quả học tập 3 học kỳ THPT (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 hoặc HK2 lớp 12) Đợt 1 từ ngày 03/4/02023 đến ngày 15/7/2023
59 Đại học Duy Tân   Dựa vào kết quả học tập năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 hoặc dựa vào kết quả học tập năm lớp 12  
60 Đại học Luật - ĐH Huế   Tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển của 3 học kỳ: Học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 từ 18 điểm  
61 Đại học Lạc Hồng   Xét tuyển ĐTB HK1 + ĐTB GK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12 từ 18 điểm hoặc xét ĐTB lớp 12 từ 6 điểm hoặc xét điểm học bạ lớp 12 (tổ hợp 3 môn) từ 18 điểm. 9 đợt, đợt 1 từ 1/2 - 30/6
62 Đại học Văn Lang   Xét ĐTB năm học lớp 12 hoặc ĐTB năm học lớp 11 và học kỳ 01 lớp 12 Đợt 1 từ 06/02 - 31/03/2023
63 Đại học An Giang   Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (có kết hợp với bài luận)  
64 Đại học Cửu Long   Xét ĐTB cả năm lớp 12 của tổ hợp 3 môn xét tuyển Hoặc xét ĐTB cả năm lớp 12 của tất cả các môn Hoặc xét ĐTB 2 HK của tổ hợp 3 môn xét tuyển: HK2 của năm lớp 11, HK1 của năm lớp 12. Từ 01/3/2023 đến 30/6/2023.
65 Đại học Kinh tế Nghệ An   Xét tuyển theo kết quả học tập 3 học kỳ THPT (học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11, học kỳ 1 lớp 12) Đợt 1 từ 15/02/2023
66 Đại học Nam Cần Thơ   3 hình thức: ĐTB cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 từ 18 điểm Hoặc điểm tổ hợp 03 môn cả năm lớp 12 từ 18 điểm Hoặc ĐTB cả năm lớp 12 từ 6 điểm  
67 Đại học Quy Nhơn   Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển không dưới 18.0  
68 Đại học Bình Dương   Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm lớp 10,11,12 hoặc năm lớp 12 hoặc 5 học kì   
69 Đại học Vinh    Điểm xét tuyển là điểm tổng kết lớp 12 với các môn học trong tổ hợp theo quy định mỗi ngành  
70 Đại học Khoa học - ĐH Huế   Tổng điểm các môn trong THXT từ 18 điểm (ĐTB chung của HK1 lớp 11; HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12 của mỗi môn)  
71 Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng   Xét kết quả điểm học tập THPT  
72 Đại học Công nghiệp Vinh 60% Tổng điểm tổng kết năm lớp 12 Hoặc tổng điểm tổng kết [(năm lớp 11 + HK1 năm lớp 12)/2] các môn thuộc tổ hợp xét tuyển từ 18 điểm Từ ngày 01/03/2023 đến 20/6/2023
73 Đại học Đồng Nai   Xét học bạ THPT cả năm lớp 12  
74 Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQGTPHCM   Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả học bạ  
75 Đại học Nông lâm - Đại học Huế   Tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung mỗi môn học của 2 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12 từ 18 điểm  
76 Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế   Tổng ĐTB chung học tập ba học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển từ 18 điểm  
77 Đại học Kinh tế - Đại học Huế   Tổng ĐTB chung mỗi môn học các môn trong tổ hợp môn xét tuyển của 2 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12 từ 18 điểm.  
78 Đại học Tây Nguyên   Xét ĐTB học kỳ của các môn học năm lớp 12 Hoặc năm lớp 11 và kỳ 1 năm lớp 12 Hoặc năm lớp 10, năm lớp 11 và kỳ 1 năm lớp 12 Hoặc năm lớp 10, năm lớp 11 và năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển từ 18 điểm  
79 Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế   Tổng ĐTB chung mỗi môn học của 02 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12 đạt từ 18 điểm.  
80 Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa   Điểm TBC các môn văn hóa thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 3 học kỳ THPT (kỳ 1, kỷ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) hoặc 2 học kỳ lớp 12 phải đạt 5,5 điểm trở lên  
81 Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột   Tổng điểm trung bình năm học của 03 môn trong năm lớp 12 trong học bạ THPT thuộc tổ hợp môn: - Y Khoa; Dược học: Thí sinh có học lực xếp loại giỏi năm lớp 12 THPT, hoặc điểm xét TN ≥ 8,0; - Điều dưỡng: Thí sinh có học lực xếp loại khá năm lớp 12 THPT, hoặc điểm xét TN ≥ 6,5; -Y tế Công cộng: Thí sinh có điểm tổ hợp 03 môn xét tuyển đạt từ 16 điểm trở lên.  
82 Đại học Tài chính Kế toán   Xét tuyển dựa vào ĐTB cả năm của môn học theo từng tổ hợp xét tuyển học bạ lớp 12 hoặc 5 học kì phải đạt  từ 18 điểm trở lên. Đợt 1 từ 15/6 đến 15/6
83 Đại học Y khoa Vinh   Xét học bạ THPT (Xét tuyển theo điểm tổng kết cả năm học, các môn: Toán-Hóa-Sinh (tổ hợp môn B00) của năm cuối cấp (lớp 12).  
84 Đại học Tây Đô   Có 3 cách xét tuyển học bạ: cả năm lớp 12, cả năm lớp 10, cả năm lớp 11, học kỳ I lớp 12, cả năm học lớp 11 và học kỳ I lớp 12 Từ ngày 1/1/2023
85 Đại học Khánh Hòa   Xét tuyển dựa vào học bạ THPT  
86 Đại học Trà Vinh   Xét Kết quả học tập THPT Từ 1/6 đến 14/7/2023
87 Đại học Tân Tạo   2 hình thức: 1. Xét tuyển học bạ theo tổng ĐTB 05 học kỳ (HK1, HK2 Lớp 10, HK1, HK2 Lớp 11 và HK1 Lớp 12) (ngoại trừ ngành Y Khoa, Điều dưỡng và Kỹ thuật Xét nghiệm Y học) hoặc 2. xét tuyển học bạ lớp 12 Hình thức 1: 4 đợt, đợt 1 từ 14/2 đến 31/5; Hình thức 2: Từ 1/6 đến 15/7 và 2 đợt tiếp
88 Đại học Sư phạm - Đại học Huế   Tổng ĐTB chung mỗi môn học (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) của 02 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12 từ 18 điểm  
89 Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM   Xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT: học kỳ II lớp 11 và học kỳ I lớp 12 Hoặc Xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT: lớp 12 6 đợt, đợt 1 từ ngày 01/03/2023 đến 30/04/2023

Cập nhật tới 11h50 ngày 7/3/2023

Nguồn tin: Tuyển sinh 247

 Từ khóa: Xét tuyển học bạ

CĐ FPT Tuyển sinh 2024

 

CĐ Công nghệ TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh năm 2024

Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây